skip to Main Content
Eidebakken-Ritning
Ny kombinerad terapi- och simträningsbassäng

Skolan i Eidebakken, i närheten av Tromsö, skall få en ny kombinerad terapi- och simträningsbassäng

12.5×8.5×1.1-2.1
Sim- och terapibassäng med simtävlingsutrustning, undervattensbelysning och ramp för enkelt användande.

Den förra bassängen är utriven och grund och betongarbeten pågår för vår installation av den nya bassängen. Installation påbörjas i oktober och bassängen skall överlämnas i början av 2018.

För mer information
Kontakta SteelPool på 016-14 99 30
eller använd kontaktformuläret här

Sök