skip to Main Content

Stålrenovering

Ett stort antal offentliga simbassänger i Sverige och i Norden är byggda under 60 och 70-tal och många av dessa är sedan flera år i behov av totalrenoveringar p.g.a. läckage. Ett alternativ till traditionell reparation med bilning, pågjutning, tätskikt och plattsättning är att klä den läckande bassängen med rostfri plåt.

En ny bassäng av rostfritt stål byggs i er befintliga betongbassäng. Har betongkonstruktionen inte tillräcklig bärighet kan renoveringen utföras som en självbärande konstruktion.
Genom att stålrenovera er bassäng får ni en garanterat tät konstruktion med en i princip obegränsad livslängd. Stålrenovering kan utföras i vilken form som helst.

En äldre simbassäng har normalt vattenytan ca 3 dm ner i bassängen. Vid vår stålrenovering lyfter vi upp vattenytan till golvnivå/deck level och installerar nya botteninloppskanaler uppe på befintlig bassängbotten, allt för att det skall bli så lite ingrepp som möjligt i den befintliga äldre betongen.

En stålrenoverad bassäng med rostfritt stål ger er mycket låg underhållskostnad. Den är dessutom helt återvinningsbar, två mycket viktiga parametrar vid en livscykelkostnadsanalys (Life Cycle Costing).

Med CAPEX- CAPital EXpenses eller Inverstering och OPEX – OPerating EXpenses eller driftskostnad värderas vilket alternativ som är lämpligast vid både nybyggnad och renovering av en bassäng.
För Ollerups gymnastikhøjskole i Danmark var både installationskostnaden och driftskostnaden av högsta vikt när de planerade för renovering av deras utomhusbassäng från 1920-talet.

Ollerups gymnastikhøjskole, Danmark 2015

Förberedande arbete:

  • Urtag för två centralt placerade botteninloppskanaler
  • Nersågning av bassängväggar för ny överloppsränna i deck level

teknisk-info-ollerup-demontering

Renoverad simbassäng:

  • Två centralt placerade botteninloppskanaler
  • Nya överloppsrännor efter långsidor
  • Beklädnad av befintliga väggar och botten, i samma avancerade tredimensionella design som tidigare
  • Undervattensbelysningar och undervattensfönster

Enligt GreenDex och Capex blev vår installation 20-25 % billigare jämfört med en gjuten kakelbassäng.
Opex, driftskostnaden över tiden är närmast försumbar, 77 % lägre jämfört med en gjuten kakelbassäng.

teknisk-info-ollerup-empty-pool

Central view with historical main building
Central view with historical main building

I Ludvika, i Mellansverige, finns en simhall byggd 1966.

Senast bassängen renoverades med kakel var 2007. Strax därefter fick de problem med kakel som släppte och till slut släppte hela den grundare botten. 2012 fick vi På SteelPool Sweden AB möjligheten att stålrenovera simbassängen

teknisk-info-ludvika-innan

I samband med renoveringen så moderniserade vi även simtävlingsbassängen.

teknisk-info-ludvika-steel-finish

Vattenytan låg tidigare ~3 dm ner i bassängen
För att höja upp vattenytan till deck level sågades ett jack ur betongen och vi placerade en ny överloppsränna högre upp.

teknisk-info-ludvika-overflow-channel

Detta lyfte vattenytan och sedan kläddes de befintliga bassängväggarna med plåt.

För bättre cirkulation i bassängen försågs den även med nya botteninloppskanaler
Dessa placerade vi uppe på befintlig bassängbotten
Vi vill göra så lite ingrepp i den befintliga betongkonstruktionen, i detta fall 45 år gammal betong

Tillförsel av vatten sker genom ett enkelt borrat hål i betongväggen
Hålet behöver inte tätas då det är vår stålbassäng som är det nya tätskiktet

Ekonomi för bassängen i Ludvika
Kakelrenoveringen 2006 vara 8 % dyrare än installationen av en ny stålbassäng i den befintliga bassängen.
Det var tänkt att denna kakelrenovering skulle hålla i minst 15 år
MEN redan efter fyra år började de att titta på alternativ eftersom botten började släppa

Den nya stålbassängen kommer att hålla för evigt, med ett mycket litet underhåll.

Sök