skip to Main Content

Terapibassänger

En terapibassäng designas ofta för ett specifikt syfte eller ändamål. Placeringen är ofta hos ett landsting, på ett sjukhus eller…

Sök