skip to Main Content
Stalrenovering
Stålrenovering

Ett stort antal av offentliga simbassänger i Sverige är byggda under 60 och 70-tal och flera av dessa har under de senaste åren varit i behov av totalrenoveringar p.g.a. läckage. Ett alternativ till traditionell reparation med bilning, pågjutning, tätskikt och plattsättning är att klä den läckande bassängen med rostfri plåt.

En ny bassäng av rostfritt stål byggs i er befintliga betongbassäng. Har betongkonstruktionen inte tillräcklig bärighet kan renoveringen utföras som en självbärande konstruktion. Genom att stålrenovera er bassäng får ni en garanterat tät konstruktion med en i princip obegränsad livslängd. Stålrenovering kan utföras i vilken form som helst.

En stålrenoverad bassäng med rostfritt stål ger er mycket låg underhållskostnad. Den är dessutom helt återvinningsbar, två mycket viktiga parametrar vid en livscykelkostnadsanalys (Life Cycle Costing), eller CAPEX- CApital EEXenses eller Inverstering och OPEX – OPerating EXpenses eller driftskostnad, två ekonomiska metoder för att få fram vilket alternativ som är lämpligast vid både nybyggnad och renovering av en bassäng.

LCC

Livscykelkostnadsanalys (Life Cycle Costing) är resultatet av en ekonomisk analys där underhållskostnader, miljöpåverkan och installationskostnader för en produkt sammanställs över dess livslängd.

För att vara skonsamma med nyttjandet av våra ändliga resurser måste vi alltid sträva efter den bästa och mest långsiktiga lösningen, en lösning som är lika bra miljömässigt som ekonomiskt.

Med LCC som är ett objektivt hjälpmedel kommer ni snart fram till att det rostfria alternativet är det lönsammaste och miljövänligaste valet för er.

CAPEX OPEX

Med CAPEX inverstering och OPEX driftskostnad sammanställs investerings- och driftskostnader för att värdera vilket alternativ som är lämpligast vid både nybyggnad och renovering av en bassäng. Man kan även få fram brytpunkter för när över tiden de olika alternativen är mest lämpliga.

Sök