skip to Main Content
Feature-image-Eidebakken
Eidebakken Skole, Eidebakken, Norge

Eidebakken skola, i närheten av Tromsö, har fått en ny kombinerad terapi- och simträningsbassäng

12.5 x 8.5 x 1.1 – 2.1
Ny sim- och terapibassäng med simtävlingsutrustning, undervattensbelysning och blästrad ramp för enkelt användande.

Pyramidpräglad botten (som alltid hos oss) för halksäkerhet och ljusbrytning. Lock till botteninloppskanaler är även utbytbara FINA banmarkeringar.

Läs mer
Ny kombinerad terapi- och simträningsbassäng

 

För mer information
Kontakta SteelPool på 016-14 99 30
eller använd kontaktformuläret här

Sök