skip to Main Content

Nyproduktion

Vi designar bassängerna i samråd med arkitekt och byggare i projekten så vi gemensamt uppnår den bästa och kostnadseffektivaste lösningen. En bassäng i rostfritt stål kan byggas i fri form, endast fantasin sätter gränser.

En bassäng i rostfritt stål kan byggas med helt självbärande väggar ner till två meters vattendjup, vid större djup är det ekonomiskt mest effektivt att har bakomvarande betongväggar av vanlig konstruktionsbetong.

En bassäng i rostfritt stål har en avsevärt kortare byggtid än en traditionell kakelbassäng, vi behöver dessutom inte vänta på att betongen skall torka. All utrustning svetsas tätt till bassängen och då stålet är bassängens tätskikt kan vi kontrollera, dokumentera och garantera vattentätheten.

En bassäng i rostfritt stål har mycket låga underhållskostnader och är dessutom helt återvinningsbar, två mycket viktiga parametrar vid en livscykelkostnadsanalys (Life Cycle Costing) som skall genomföras vid nyproduktion av en badanläggning.

Framo Sjølivet huvudkontor, Bergen, Norge 2015

Förberedande betongkonstruktion:

 • Centralt placerad ursparing för botteninloppskanal
 • Öppen konstruktion vid självbärande bassängväggar
 • Betongbjälklag att ansluta bassängens överloppsrännor mot

teknisk-info-framo-betong

 

Färdig simtävlingsbassäng:

 • Centralt placerad botteninloppskanal
 • Självbärande bassängväggar
 • Infinity överloppskant mot havsutsikten
 • Komplett simtävlingsutrustning; banmarkeringar, startpallar, simlinor, tjuvstart- och ryggsimlinor
 • Undervattensbelysning och undervattensfönster.

teknisk-info-framo-bergen-installation

Med CAPEX- CApital EEXenses eller Inverstering och OPEX – OPerating EXpenses eller driftskostnad värderas vilket alternativ som är lämpligast vid både nybyggnad och renovering av en bassäng.

Vid nybyggnad av en simbassäng med rostfritt stål ser uppgifterna normalt ut enligt följande:

 • Capex, installationskostnaden är moderat högre
 • Installationstiden är kortare
 • Torktid för betongen behöver inte beaktas
 • Betong under bassängen kan vara vanlig konstruktionsbetong
 • Opex, driftskostnaden över tiden är närmast försumbar, 70-80 % lägre jämfört med en gjuten kakelbassäng
 • Med de lägre driftskostnaderna nås break even efter 5-8 år och därefter blir kostanden för en bassäng i rostfritt stål jämförelsevis bara lägre och lägre.

teknisk-info-framo-bergen-installation-close

Sök