skip to Main Content
Feature-image-Dalecarlia-02
Dalecarlia Hotel & Spa, Sweden

Dalecarlia Hotel & Spa bygger ut.

Dalecarlia Hotel & Spa bygger ut sitt populära spa, dit har vi SteelPool Sweden AB fått ordern att leverera en kundanpassad Spapool.

Uppstart och invigning av vår exklusiva kundanpassade spapool i rostfritt stål närmar sig.

 

För mer information
Kontakta SteelPool på 016-14 99 30
eller använd kontaktformuläret här

Sök