skip to Main Content

Kvalitet & miljöcertifiering

Rostfritt stål är det miljövänliga alternativet. Det rostfria stålet kan smältas ned och återvinnas till nya produkter.

Materialet är oöverträffat ur hygienisk synpunkt då det saknar fogar där föroreningar och alger fäster. Detta gör att doseringen av kemikalier kan minskas, vilket gör rostfria simbassänger mer miljövänliga än andra.

SteelPool Sweden AB är miljöcertifierat enligt ISO 9001 samt ISO 14 001.

[bsk-pdf-manager-list-category id=”2″]
Sök